środa, 11 marzec 2020 00:00

Budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej 2xDN65 wraz z przyłączem o łącznej długości 139,3 m i węzła cieplnego o łącznej mocy Q=90 kW przy ul. Chrobrego 37 w Prudniku.