Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik został założony 1 stycznia 1979 r. na bazie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej Prudnik, natomiast Spółka powstała w 1998 roku w wyniku komunalizacji WPEC Opole. Spółka zaopatruje mieszkańców Prudnika w energię cieplną, bazując na najnowocześniejszych systemach ekonomicznych, bezpiecznych i ekologicznych.

Początki były trudne ponieważ siedziba zakładu mieściła się w dwóch pokojach w budynku przy ul. Piastowskiej 53. Majątek ZEC stanowiły 24 kotłownie lokalne, w których zabudowanych było 48 szt. kotłów obsługiwanych przez ok. 160 palaczy. Obecnie pozostały tylko dwie kotłownie lokalne z dala od ciepłociągu. W czerwcu 1979 roku rozpoczęto budowę ciepłowni, którą oddano do użytku w roku 1983, a obecną siedzibę Spółki uruchomiono w 1985 roku.

Kolejne władze zakładu i spółki dbały o to, by ustawicznie polepszać stan techniczny urządzeń ciepłowniczych. Od chwili uruchomienia ciepłowni prowadzone były systematyczne prace przy likwidacji kotłowni i podłączaniu ich do sieci cieplnej. Dziś te działania nazywamy likwidacją tzw. niskiej emisji. Już w roku 1983 skierowano ciepłociąg również w kierunku miasta, ponieważ pierwotnie miał zasilać tylko budynki mieszkalne na Jesionowym Wzgórzu i Fabrykę Mebli.
Ciepło dla miasta wytwarzane jest w ciepłowni rejonowej na terenie Gminy Lubrza przy ul. Zielonej. Podstawowe źródło ciepła posiada trzy kotły typu WR. Można powiedzieć, że wydajność kotłowni wynosząca ponad 30 MW w pełni zabezpiecza potrzeby cieplne wszystkich dotychczasowych odbiorców ciepła.

Kolejnym znakiem czasu jest korzystanie z możliwości, jakie dają instalacje solarne bazujące na energii słonecznej. Debiutem na tym gruncie była pierwsza z tego typu instalacji (ul. Skowrońskiego 58-60), funkcjonująca na zasadzie podgrzewu powrotnej i niewykorzystanej cieplej wody w rurociągu cyrkulacyjnym. Już w 2012 została uruchomiona kolejna instalacja solarna na węźle cieplnym zlokalizowanym na ul. Cybisa.

Całkowita długość sieci cieplnych prudnickiego ZEC-u wynosi 25,5 km. Na podłączenia do budynków składa się 6,9 km rurociągu, sporo, bo aż 7 km zajmuje sieć magistralna. Stan techniczny sieci ma swoje odbicie w okresie eksploatacji poszczególnych jej fragmentów. Gdy spojrzymy w statystykę, okazuje się, że znaczna część tej struktury jest stosunkowo młoda - aż 50,5 % instalacji nie przekroczyło 15 lat funkcjonowania. Sieć dociera do 185 odbiorców, przy czym 28 spośród nich to odbiory prywatne.
Z ciepłowni rejonowej poprzez sieć cieplną zasilanych jest 155 szt. węzłów cieplnych, z czego 144 szt. stanowią własność ZEC Prudnik, a 11 szt. spośród nich należy do pozostałych odbiorców. W tej grupie znajdują się obiekty przemysłowe, komunalne i prywatne domki jednorodzinne.

Na przestrzeni lat 1998–2023 zlikwidowano 74 lokalne kotłownie o łącznej mocy 19,35 MW. Od 1998 roku w ciągu kolejnych dwudziestu lat wybudowano w miejsce likwidowanych kotłowni 90 szt. nowych węzłów cieplnych i ponad 9 kilometrów nowych sieci cieplnych w technologii rur preizolowanych. Łącznie zbudowano lub zmodernizowano 18 km sieci cieplnych. Inwestycje te pozwoliły zmniejszyć ilość emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza.

Przez te lata nakłady inwestycyjne osiągnęły niebagatelną liczbę 28,5 mln zł, z czego nakłady ZEC Prudnik Spółka z o.o. wyniosły - 26,6 mln zł, co przełożyło się na 245 ważnych zadań inwestycyjnych.

W 2001 roku Spółka rozpoczęła współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Na przestrzeni siedemnastu lat ZEC zainwestował ponad 22,3 mln zł w nowoczesne technologie związane z produkcją i dystrybucją ciepła. Podpisano 36 umów pożyczki udzielanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości przekraczającej 15,4 mln zł pozwoliło to na osiągniecie wysokiego poziomu technicznego urządzeń energetycznych powodując znaczne ograniczenie emisji na terenie miasta Prudnik.


Zakład wielokrotnie był nagradzany uzyskując tytuł m.in. „Gazela Biznesu”, „Lider Rozwoju Regionalnego” czy „Certyfikat Wiarygodności Biznesowej”. W ubiegłym roku na uroczystym podsumowaniu 25 lat działalności WFOŚiGW w Opolu Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Stanisław Polasz odebrał statuetkę „W Trosce o Środowisko”, która została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za efektywną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska, co jest najlepszym świadectwem, iż podejmowane działania Spółki wykonywane są z myślą o ochronie naszego środowiska naturalnego oraz zdrowia naszych obywateli.