Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. jest głównym producentem i dystrybutorem energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody dla miasta Prudnika.
Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto i Gmina Prudnik.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:   

 • Wytwarzanie ciepła - zgodnie z udzieloną koncesją Nr WCC/612/76/W/3/98/DN z późniejszymi zmianami.
 • Przesyłanie i dystrybucja ciepła - zgodnie z udzieloną koncesją Nr PCC/643/76/W/3/98/DN z późniejszymi zmianami.

W początkowym etapie eksploatowano 10,5 km sieci ciepłowniczych. Obecnie Spółka eksploatuje 24,7 km sieci ciepłowniczych, w tym sieci preizolowane 18,8 km, co stanowi ponad 76,1 % ogółu sieci ciepłownicznych.

Podstawowym źródłem ciepła jest Ciepłownia Centralna zlokalizowana w północnej części miasta, skąd ciepło zawarte w wodzie gorącej przesyłane jest za pomocą sieci ciepłowniczych do węzłów cieplnych zlokalizowanych na terenie całego miasta. Ciepło zawarte w wodzie gorącej jest dostarczane do odbiorców poprzez 154 węzły cieplne rozmieszczone na terenie całego miasta. ZEC Prudnik Sp. z o.o eksploatuje obecnie następujące obiekty:

 • ciepłownia centralna - 1 obiekt,
 • węzły ciepłownicze własne - 140 obiekty,
 • węzły ciepłownicze obce - 14 obiektów,
 • kotłownie lokalne - 2 obiekty,
 • kotłownie lokalne awaryjne - 2 obiekty,
 • instalacje solarne - 2 instalacje.          

Wszelkie działania i poczynania zakładu wykonywane są z myślą o ochronie środowiska naturalnego. Od roku 1985 realizowany jest program likwidacji tzw. niskiej emisji (kotłowni lokalnych). Na przestrzeni lat 1998-2021 ZEC Prudnik Sp. z o.o. zlikwidował łącznie 72 kotłownie lokalne węglowe o łącznej mocy 18,75 MW.


Proces wytwarzania ciepła jest w znacznym stopniu zautomatyzowany, dzięki czemu osiągnięto sprawność produkcji powyżej 80 %. Natomiast 76,1 % sieci cieplnej wysokoparametrowej jest wykonana w technologii preizolowanej, co pozwoliło osiągnąć sprawność przesyłu 84 %. Spółka posiada system monitorowania i sterowania dystrybucją ciepła, który usprawnia gospodarkę cieplną. Do systemu włączonych jest 100 % węzłów cieplnych.

Nasze cele

 • spełnianie życzeń klienta,
 • wychodzenie naprzeciw jego życzeniom i oczekiwaniom,
 • niska cena,
 • wysoki standard usług,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • wdrażanie nowoczesnych technik i technologii obniżających koszty energii cieplnej odbiorcy.

Nasi odbiorcy