środa, 05 grudzień 2018 00:00

Budowa sieci cieplnej preizolowanej wysokoparametrowej 2xDN80 wraz z przyłączem o łącznej długości 78,9 m i węzła cieplnego o łącznej mocy Q=170 kW przy ul. Szkolnej 5 oraz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji odbiorczej 5-przewodowej o łącznej długo