piątek, 22 kwiecień 2022 12:23

Rosnące ceny węgla energetycznego.

Szanowni Państwo

Jako ZEC Prudnik zawsze zabiegaliśmy o to, aby ceny naszej energii były najniższe w regionie. I taki stan rzeczy udało nam się uzyskać i dotychczas utrzymywać. Aktualne wydarzenia geopolityczne, w szczególności rozwój konfliktu rosyjsko – ukraińskiego, wywołują jednak konsekwencje, które nie pozostają obojętne dla zwykłych obywateli naszego kraju. Jednym ze skutków tych wydarzeń są odczuwalnie rosnące ceny węgla energetycznego. Jednocześnie, jako że węgiel jest najbardziej pożądanym surowcem, zwiększyło się jego zapotrzebowanie. W ślad za tym, zużycie wyprzedziło rodzimą produkcję. To oznacza, że w niebezpiecznie szybkim tempie kurczą się zapasy u krajowych producentów, a łańcuchy dostaw od głównych dostawców zagranicznych zostały zerwane. W dalszej kolejności, skutki postępu tych wydarzeń nie pozostaną bez znaczenia dla naszych budżetów – zdecydowanie podniosą ceny ogrzewania w naszych mieszkaniach i domach. Prognozy wskazują na wzrost ceny za ogrzewanie o kilkadziesiąt procent.

Zdajemy sobie sprawę, że ta informacja dla wielu rodzin może oznaczać jeszcze większą konieczność oszczędzania. Dlatego też, czujemy się w obowiązku poinformować Państwa o tym fakcie z wyprzedzeniem. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że szacowane podwyżki wynikają wyłącznie ze zmian cen surowca, na co my, jako firma nie mamy bezpośredniego wpływu. Nasze koszty i marża pozostają na stałym poziomie, zatwierdzanym i regulowanym przez Urząd Regulacji Energetyki. Aktualnie oczekujemy na szczegółowe informacje, na podstawie których będziemy mogli niezwłocznie przekazać Państwu dokładne dane, odnoszące się do wysokości przyszłych opłat za energię.

Zapewniamy, że mimo trudnej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy, naszym najwyższym priorytetem pozostaje jakość świadczonych usług oraz transparentność cen.