sobota, 21 październik 2017 11:15

Uroczyste otwarcie nowego odcinka sieci cieplnej wraz z węzłami cieplnymi

W dniu 27.10.2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie w związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Likwidacja niskiej emisji w mieście Prudnik w roku 2017 – część I budowa osiedlowej sieci cieplnej przy ul. Łangowskiego, Korfantego, Księdza Koziołka, Smołki, Ligonia i Skowrońskiego w Prudniku”.
W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście oraz wykonawcy i przedstawiciele inwestora, którzy dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi:
- Gmina Prudnik - Burmistrz Franciszek Fejdych,
- WFOŚiGW Opole - Zastępca Prezesa Zarządu Arnold Donitza,
- Firma Metrolog Sp. z o.o. - Dyrektor Marek Jaworek,
- Firma Rurbet Sp. z o.o. - Prezes Roman Siwek,
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Prudnik - Prezes Zygmunt Trojniak,
- ZEC Prudnik Sp. z o.o. - Dyrektor Zarządu Stanisław Polasz.
       Realizacja zadania polegała na likwidacji węzła grupowego i likwidacji zewnętrznej instalacji odbiorczej czteroprzewodowej zbudowanej w technologii kanałowej w latach 80-tych oraz na budowie nowej sieci preizolowanej wraz z indywidualnymi węzłami cieplnymi. Zbudowana sieć o łącznej długości 1133,9 mb. połączyła nowe dwufunkcyjne węzły cieplne znajdujące się bezpośrednio w blokach spółdzielczych z istniejącą siecią wysokoparametrową. Zabudowanych zostało 18 dwufunkcyjnych węzłów cieplnych o łącznej mocy 5 422 kW bezpośrednio w blokach spółdzielczych oraz w budynku, w którym znajdował się likwidowany węzeł grupowy. Czas trwania inwestycji obejmował okres od maja do września 2017 r. Przez cały okres realizacji zadania trwała ciągła dostawa ciepła. Udało się uniknąć przerwy w dostawie ciepła na cele CWU dłuższej niż dwa dni dla każdego budynku.

Realizacja zadania znacznie poprawia gwarancję dostaw energii cieplnej do odbiorców, poprawia komfort i bezpieczeństwo pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz zauważalny jest efekt ekonomiczny, tj.:
- zmniejszenie strat cieplnych przy przesyle ciepła,
- poprawa parametrów i jakości dostawy ciepła na cele CO i CWU,
- wyeliminowanie uciążliwości związanych z cyrkulacją CWU pomiędzy budynkami,
- racjonalizacja dostawy ciepła do poszczególnych budynków.
       Wszystkie te elementy pozwalają na ograniczenie zużycia opału o 115 ton, a w konsekwencji ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zadanie zrealizowano zostało ze środków własnych oraz pożyczki z WFOŚiGW w Opolu.