piątek, 14 grudzień 2018 11:08

Wyróżnienie statuetką „W trosce o Środowisko”

Wyróżnienie statuetką „W trosce o Środowisko” przyznane zostało Prudnickiej Spółce Komunalnej – Zakładowi Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o.

„W czasach, gdy Środowisko naturalne – wspólne nasze dobro – jest tak bardzo zdegradowane, nie ma innej drogi jak wspólne działania wszystkich ludzi na rzecz jego ratowania. Wszelkie działania i poczynania Spółki wykonywane są z myślą o ochronie środowiska naturalnego”.
Pracownicy ZEC Prudnik Sp. z o.o.


Dnia 14 grudnia 2018 r. na uroczystym podsumowaniu 25 lat działalności WFOŚiGW w Opolu Dyrektor Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. Stanisław Polasz odebrał statuetkę „W Trosce o Środowisko”, która została przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu za efektywną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska. Wyróżnienie w postaci statuetki jest efektem wieloletnich inwestycji proekologicznych na terenie miasta Prudnik. Dzięki prowadzonym inwestycjom w chwili obecnej w centrum miasta brak jest uciążliwych i szkodliwych dla środowiska kotłowni. W okresie ostatnich lat 1998-2018 zlikwidowano lub uniknięto budowy 62 szt. kotłowni lokalnych o łącznej mocy 18,19 MW. W tym okresie wybudowano w miejsce likwidowanych kotłowni łącznie 90 szt. nowych węzłów cieplnych i 9 173 m nowych sieci cieplnych budowanych w technologii rur preizolowanych. Zmodernizowano 5 410 m starych kanałowych sieci cieplnych na nowe preizolowane. Ponadto zbudowano lub zmodernizowano 3 390 m zewnętrznych instalacji odbiorczych niskoparametrowych, również w technologii rur preizolowanych. Łącznie zbudowano lub zmodernizowano 17,974 km sieci cieplnych. Realizacja tych inwestycji pozwoliła na ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego w ilości (w t/rok):

ograniczenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego