czwartek, 18 czerwiec 2020 17:24

Współpraca ZEC Prudnik z WFOŚiGW w Opolu

W dniu 17.06.2020 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie w celu podpisania umowy pożyczki na zadanie pn. „Modernizacja kotłów WR na Ciepłowni Centralnej K-623 przy ul. Zielonej 1 w Lubrzy” dla Zakładu Energetyki Cieplnej Prudnik Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrzy na kwoty 182 400,00 zł. 
Umowę pożyczki na to zadanie podpisali Prezes WFOŚiGW w Opolu Maciej Stefański oraz Prezes ZEC Prudnik Sp. z o.o. Stanisław Polasz. Realizacja zadania przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.