Taryfa dla ciepła zawiera zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowanych przed Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik Spółka z o.o. z siedzibą w Lubrzy i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą. Taryfa jest zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.