wtorek, 27 kwiecień 2021 12:08

Budowa sieci cieplnych preizolowanych wraz z przyłączami 2xDN400-50 o łącznej długości 251,3 mb i węzła cieplnego o mocy Q=24 kW w 2021 roku.