Ciepła woda użytkowa

Ciepła woda użytkowa (c.w.u.) to produkt użytkowany do celów sanitarnych, który powstaje w wyniku ogrzania zimnej wody wodociągowej do temperatury 55-60°C i w takim stanie dostarczany jest następnie do punktów czerpalnych.

Ciepła woda użytkowa to nie ta sama woda, która krąży w kaloryferach.
Ciepła woda użytkowa jest bezpieczna i zdatna do picia.

Przyjazna technologia ciepła systemowego

1. Bezpieczeństwo
Podgrzewanie wody wodociągowej odbywa się poza mieszkaniami użytkowników, co całkowicie eliminuje ryzyko zatrucia tlenkiem węgla oraz ryzyko wybuchu gazu.

2. Komfort
To stała temperatura wody oraz ciągłość dostaw, możliwość jednoczesnego korzystania z ciepłej wody przy stabilnej temperaturze przez wielu użytkowników.

3. Ekonomia
Koszty podgrzania wody ciepłem sieciowym są porównywalne do kosztów gazu zużytego do podgrzania analogicznej ilości wody. Jednakże lokator zyskuje, poprzez uniknięcie obowiązkowych przeglądów kominiarskich, gazowych, usługach serwisowych i wymianie piecyka gazowego (średnio co 10 lat).

4. Ekologia
Ciepło sieciowe, które podgrzewa wodę użytkową, jest ekologiczne. Produkcja w ciepłowni odbywa się poza miastem, w optymalnych warunkach, likwidując powstawanie pyłów oraz zjawiska smogu w mieście.