poniedziałek, 27 luty 2023 08:03

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach ...

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (…) Dz. U. 2023 poz 295, ZEC Prudnik informuje, że maksymalna cena dostawy ciepła czyli cena ciepła według cen stosowanych przez ZEC Prudnik, na dzień 30 września 2022, powiększona o 40% w  jest wyższa od aktualnie stosowanych cen, wynikających z aktualnej taryfy, dlatego też w dalszym ciągu w rozliczeniu z wszystkimi odbiorcami obowiązuje aktualna taryfa z dnia 22 grudnia 2022, wprowadzona w życie z dniem 09.01.2023

W załączeniu przekazujemy informacje Prezesa URE o maksymalnej cenie dostawy ciepła, wyliczonej indywidulanie dla ZEC Prudnik.